1     2     3     4     5  
 
 
  สตส.อ่างทอง ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธี ณ บริเวณพิธีวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
  สตส.อ่างทองร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางนัคมน เงินมั่น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และนางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  สตส.อ่างทองร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกล่าวเปิด ณ วัดเยื้องคงคาราม ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
  สตส.อ่างทองเข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์การปศุสัตว์อ่างทอง จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ หผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทองมอบหมายให้ นางวิยดา อินจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์การปศุสัตว์อ่างทอง จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ ให้สหกรณ์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์การปศุสัตว์อ่างทอง จำกัด อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
  สตส.อ่างทองร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567" ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสัญญาชัย กองเขต สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอโพธิ์ทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วราย พร้อมด้วย นักเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนงิ้วราย ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนงิ้วราย ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
อ่านทั้งหมด     

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

สอบถามปัญหาต่าง ๆ ในเว็บบอร์ดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง 0 0

ถาม - ตอบ ปัญหาโปรแกรมที่ให้บริการ 0 0
Untitled Document
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
บริการ
 • พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551
 • Download แบบฟอร์ม
 • สภาวิชาชีพบัญชี
 • แผนความต่อเนื่องของ กตส. เพื่อเตรียมพร้อมสภาวะวิกฤต
 • สหกรณ์ดีด้วยบัญชีคุณภาพ
 • ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 • สรุปผลการประชุมตามติคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร
 • ศูนย์ปฏิบัติการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 •