1     2     3     4  

สตส.อ่างทองร่วมพิธีบวงสรวงงาน "เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง วัดขุนอินฯ" ปี 2567 ครั้งที่ 11
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ร่วมพิธีบวงสรวงงาน "เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง วัดขุนอินฯ" ปี 2567 ครั้งที่ 11 โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานใน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอโพธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล และประชาชน ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าองค์พระพุทธไสยาสน์ พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

สตส.อ่างทองร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง “กินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย” และงานกาชาดจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3/2567
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง “กินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย” และงานกาชาดจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

สตส.อ่างทองจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สำหรับคณะกรรมการ/สมาชิกวิสากิจชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2567
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สำหรับคณะกรรมการ/สมาชิกวิสากิจชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง อำเภอเมือง จังวัดอ่างทอง
สตส.อ่างทองลงพื้นที่สอบทานทุนเรือนหุ้น ลูกหนี้เงินให้กู้ และเงินรับฝากโดยตรงกับสมาชิก สหกรณ์บ้านมั่นคงเทศบาลป่าโมก จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง มอบหมายให้นายอนิรุธ อยู่มั่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่สอบทานทุนเรือนหุ้น ลูกหนี้เงินให้กู้ และเงินรับฝากโดยตรงกับสมาชิก สหกรณ์บ้านมั่นคงเทศบาลป่าโมก จำกัด

สตส.อ่างทอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี “เรื่อง รูปแบบงบการเงินของกิจการประเภทสหกรณ์” ให้แก่นักศึกษา
วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ได้มอบหมายให้ นางวิยดา อินจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี “เรื่อง รูปแบบงบการเงินของกิจการประเภทสหกรณ์” ให้แก่นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 6 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
อ่านทั้งหมด     

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

สอบถามปัญหาต่าง ๆ ในเว็บบอร์ดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง 0 0

ถาม - ตอบ ปัญหาโปรแกรมที่ให้บริการ 0 0
Untitled Document
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
บริการ
 • พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551
 • Download แบบฟอร์ม
 • สภาวิชาชีพบัญชี
 • แผนความต่อเนื่องของ กตส. เพื่อเตรียมพร้อมสภาวะวิกฤต
 • สหกรณ์ดีด้วยบัญชีคุณภาพ
 • ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 • สรุปผลการประชุมตามติคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร
 • ศูนย์ปฏิบัติการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 •