1     2  
  สตส.อ่างทอง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด (23/11/2565)
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง มอบหมายให้นางนันทนา อัตตะสาระ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญพิเศษ และนางสาวมินท์ธิตา คุ้มดี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด เพื่อให้คำแนะนำในด้านการเงินการบัญชีและการบริหารจัดการ ให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดี พร้อมด้วยแนะนำนวัตกรรม SmartMember และ SmartManage ให้คณะกรรมการ ได้เข้าใจการทำงานของ Application รับรู้ถึงประโยชน์ และการนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ในกระบวนการบริหารสหกรณ์ได้ในอนาคตต่อไปณ ร้านเรือนรับขวัญ
  สตส.อ่างทอง ร่วมรับฟังการชี้แจงเรื่อง การสำรวจประเด็นข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่แต่ละจังหวัดมีการจัดเก็บรวบรวมไว้ หรือมีความต้องการใช้ข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด (Web form Survey) (23/11/2565)
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ร่วมรับฟังการชี้แจงเรื่อง การสำรวจประเด็นข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่แต่ละจังหวัดมีการจัดเก็บรวบรวมไว้ หรือมีความต้องการใช้ข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด (Web form Survey) โดยมีนางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ทางไกล Zoom meeting
  สตส.อ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (22/11/2565)
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
อ่านทั้งหมด     

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

สอบถามปัญหาต่าง ๆ ในเว็บบอร์ดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง 0 0

ถาม - ตอบ ปัญหาโปรแกรมที่ให้บริการ 0 0
Untitled Document
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
บริการ
 • พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551
 • Download แบบฟอร์ม
 • สภาวิชาชีพบัญชี
 • แผนความต่อเนื่องของ กตส. เพื่อเตรียมพร้อมสภาวะวิกฤต
 • สหกรณ์ดีด้วยบัญชีคุณภาพ
 • ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 • สรุปผลการประชุมตามติคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร
 • ศูนย์ปฏิบัติการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 •